Wat het Bibihuis kan bieden

BB13_161942Het Bibihuis richt zich op kinderen tussen de 4 en 12 jaar.

Het Bibihuis staat voor zowel 24-uursopvang als voor opvang en verblijf gedurende de weekenden en vakanties.

Het streven is om de kinderen een warm, gezellig, geborgen en veilig leefklimaat te bieden. Dit betekent dat er een gezinssfeer wordt gecreëerd in huis. Een bloemetje op tafel, kaarsjes aan en een scala aan huisdieren. Net zoals andere kinderen dat ook hebben en waar ieder kind, naar onze mening, recht op heeft!

In het Bibihuis wordt echter ook de nodige structuur en begrenzing geboden. Tevens is een consequente en duidelijke benadering voor deze kinderen van groot belang

Naast het bieden van een leefklimaat waarin de kinderen weer de kans gaan krijgen zich te ontplooien wordt er specifieke hulpverlening geboden, gericht op de problematiek van het kind. Het uiteindelijke doel is om de kinderen te laten uitgroeien tot stabiele volwassenen die in staat zijn te genieten van hetgeen het leven hen te bieden heeft.

BB13_164637Weer in contact komen met je gevoel en in staat zijn anderen je vertrouwen te geven, is een van de belangrijkste doelen van de hulpverlening die er in het Bibihuis worden geboden. De hulpmiddelen die hierbij worden ingezet zijn o.a. wekelijkse individuele begeleiding waarbij het paard als hulpmiddel wordt ingezet. Activiteiten, individueel of in een groepje, in de natuur die het Bibihuis omringt. Hierbij wordt samengewerkt met het Centrum voor Natuur- en Milieu Educatie (CNME). Ook beeldende vorming, muziek, drama, zang en dans vormen een wezenlijk onderdeel in de hulpverlening die het Bibihuis biedt, evenals een aan de leeftijd van het kind aangepaste vorm van mindfulness.

Daarnaast wordt voor ieder kind afzonderlijk gekeken naar zijn of haar interesses en mogelijkheden. Zo zal het ene kind lid worden van een voetbalclub terwijl het andere kind veel meer gebaat is bij het leren bespelen van een muziekinstrument.

Heel belangrijk en waardevol is het gegeven dat alle medewerkers, zowel professionals als stagiaires en vrijwilligers, structureel worden gecoacht en ondersteund door medewerkers van de stichting Kinderleven Maastricht, specialisten op het gebied van hechting.

Het Bibihuis acht het van groot belang dat de band tussen de kinderen en hun biologische ouder(s), indien enigszins mogelijk, blijft bestaan. Wij maken ons sterk om het contact tussen ouder(s) en kind te herstellen. Als dat wenselijk is kan contact tussen ouder(s) en kind in het Bibihuis plaatsvinden en door ons worden begeleid.