Oprichters van het Bibihuis

Oprichters van het Bibihuis zijn Marty Paulissen en Nicolle Klinkenberg.

Marty Paulissen, tevens de huidige gezinshuisouder, is jarenlang werkzaam geweest bij de Raad voor de Kinderbescherming en is daarnaast inmiddels meer dan 17 jaar pleegouder. Zij heeft er, een aantal jaren geleden, bewust voor gekozen een punt te zetten achter haar carrière bij de Raad voor de Kinderbescherming en zich te richten op het tot stand brengen van een gezinshuis voor kinderen met een dermate ernstige gedragsproblematiek dat zij niet meer passen binnen het reguliere pleegzorgaanbod.

Nicolle Klinkenberg, psycho-therapeute, heeft in Heerlen jarenlang gewerkt met jonge tienermoeders, waarbij in vele gevallen sprake was van hechtingsproblematiek. Tot voor kort begeleidde zij jong volwassenen die in risicovolle omstandigheden verkeren en werkte zij met gezinnen waarbij sprake is van psychiatrische problematiek.

Wie werken er in het Bibihuis

Het Bibihuis is erkend door SBB en werkt samen met ROC Leeuwenborgh en Arcus College. Het Bibi huis werkt met 4e jaars mbo stagiaires, niveau 4.

Het Bibihuis kan niet zonder vrijwilligers die ondersteunend zijn op diverse gebieden. De vrijwilligers zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), hebben affiniteit met de doelgroep en zijn bereid zich voor langere tijd te committeren aan het Bibihuis

Missie en visie Bibihuis:

BB13_162419Het Bibihuis wil kinderen die gediagnosticeerd zijn met een hechtingsstoornis een dusdanig leefklimaat en op maat gesneden hulpverlening aanbieden, dat zij in staat zijn uit te groeien tot evenwichtige volwassenen, die volwaardig in de maatschappij en het leven staan.

Anderzijds streeft het Bibihuis ernaar om ouders gedurende de weekenden en vakanties (tijdelijk) te ontlasten van hun opvoedingstaken om zodoende een eventuele uithuisplaatsing te kunnen voorkomen.

De visie van het Bibihuis is dat deze kinderen – die als gevolg van hun problematiek vaak al veel verschillende woonsituaties meegemaakt hebben – evenals ieder ander kind een warm, veilig en gezellig thuis verdienen, waar ze tot rust kunnen komen en als mens kunnen groeien. Het Bibihuis wil een dergelijke plek voor ze zijn.